Co na T3 w pszenicy ozimej?

Pszenica ozima zdecydowanie wymaga intensywnej ochrony grzybobójczej, dlatego też planowane jest w niej kilka zabiegów. O ile w większości plantacji wykonywany jest oprysk fungicydem na T1 i T2, to T3 przeprowadzane jest zdecydowanie najrzadziej. Może to wynikać z faktu, że jakość, skuteczność wykonania zabiegu nie jest tak widoczna, jak w przypadku T1, czy T2. 

Jakie choroby zwalcza T3?

Każdy z terminów aplikacji nakierunkowany jest na zwalczanie określonego spektrum głównych chorób. W przypadku T1 są to choroby podstawy źdźbła, w T2 choroby liści, a rolą T3 jest zabezpieczenie kłosa przed:

  • fuzariozą kłosa
  • septoriozą plew
  • czernią zbóż

Jakie są skutki porażenia kłosa przez choroby?

Z wymienionych chorób zdecydowanie najgroźniejszą jest fuzarioza kłosów, grzyby z rodzaju Fusarium wytwarzają mykotoksyny, które w dużym stężeniu mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życiu ludzi oraz zwierząt. Choroba powodowana jest przez tych samych sprawców, co fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła i korzeni, czy zgorzel siwek. Dlatego też można z całą pewnością przyjąć, że źródło choroby jest już na plantacji pszenicy ozimej.

Oprócz zwartości mykotoksyn w ziarnie, zebrany plon ma zwykle gorsze parametry jakościowe: masę tysiąca ziaren, masę hektolitra, zawartość białka i glutenu. Porażenie czernią zbóż nie dotyczy tylko kłosa, ale w sprzyjających warunkach choroba występuje również na innych częściach zbóż. Ogranicza to możliwość zastosowania słomy w chowie zwierząt gospodarskich.

Co na T3 w pszenicy ozimej?

Intensywność ochrony grzybobójczej należy dostosować do potencjału plonowania plantacji oraz potencjalnej presji chorób wynikających z przebiegu pogody, zmianowania, czy też podatności odmianowej.

Zdecydowanie najbardziej zaawansowanym zabiegiem T3 jest połączenie w nim aż trzech składników, dwóch fungicydów i IonBlue. IonBlue to miedź i siarka o działaniu systemicznym, dzięki czemu wpływa na stan fitosanitarny uprawy w terminie niedostępnym dla innych preparatów "miedziowych". Rekomendowane środki grzybobójcze w tym zabiegu to Syrius 250 EW oraz Sierra 60 SL. 

W przypadku plantacji wymagających mniej intensywnej agrotechniki zalecane jest jedno z poniższych rozwiązań:

  • Syrius EW + Torres 250 EC + IonBlue
  • Sierra 60 SL + IonBlue

Inex-A- lepsza penetracja kłosa

Wieloletnie doświadczenie firmy Osadkowski ze stosowania Inex-A wskazuje, że jego dodatek do zabiegu T3 umożliwia dokładniejsze naniesienie cieczy opryskowej na całej objętości kłosa, a nie tylko "z wierzchu". Polepszenie pokrycia wszystkich części kłosa wpływa na zwiększenie jakości wykonywanego zabiegu.