W ostatnich dniach strażnicy miejscy podejmują coraz więcej interwencji w związku ze spalaniem odpadów na ogrodach działkowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 191 Ustawy o odpadach) obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów. Przypominamy, że części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów czy też parków również są odpadami, a co za tym idzie ich spalanie jest zabronione. Ponadto w naszym mieście obowiązują przepisy, które zobowiązują nas do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, więc nie możemy wrzucać odpadów zielonych do pojemników na odpady komunalne.

Co zatem począć z tymi problemowymi odpadami? Nadają się one do kompostowania, ale można je także przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne. W zabudowie jednorodzinnej oraz w domkach letniskowych odpady zielone należy gromadzić w workach koloru czarnego, oznaczonego napisem ,,zielone", natomiast w zabudowie wielorodzinnej do pojemników oznaczonych napisem ,,zielone".

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie