W dniu dzisiejszym dyżurny Straży Miejskiej otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczaniu ulicy Żołnierskiej przez pojazdy wyjeżdżające z jednej z budów. Po przeprowadzonych czynnościach strażnicy miejscy ustalili osobę odpowiedzialną za zabłocenie, w stosunku do której wyciągnięto konsekwencje karne oraz zobowiązano do oczyszczenia jezdni. Pojazdy ciężarowe wyjeżdżając z budowy zanieczyszczają kołami jezdnię, co skutkuje nie tylko zabłoceniem drogi, ale również może stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przypominamy, że obowiązujące przepisy zabraniają takich praktyk.

  • Powiększ zdjęcie