Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Olsztyn

Są chętni na wykonanie Studium korytarzowego oraz Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit. Do ponownego przetargu stanęło osiem firm.

Najniższą cenę, prawie 3,5 mln zł, zaoferowała firma Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, najwyższą  - niemal siedem mln zł - konsorcjum firm TPF z Warszawy i TPF Getinsa Euroestudios z Madrytu. Budżet jaki na wykonanie tego zadania przeznaczyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie to ponad 5,5 mln zł.

- Bardzo cieszę się ze sporego zanteresowania tym przetargiem - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. - Daje to nadzieję na zrobienie pierwszego, ważnego kroku do budowy trasy. Mamy świadomość, jak istonym elementem jest powstanie tego odcinka obwodnicy naszego miasta. Mam nadzieję, że tym razem prace zostaną doprowadzone do szczęśliwego końca.

Studium korytarzowe obejmie analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej. Na etapie STEŚ dokonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie, w korytarzu wybranym na podstawie Studium korytarzowego.

Dzięki powstaniu obwodnicy o długości około 20 km nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16.

Dzięki inwestycji całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogła zostać wyprowadzona z Olsztyna. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Prace przygotowawcze dla tego zadania przewidziane są na lata 2021-2025, a sama jego realizacja w latach 2026-2030.

Półtora roku temu otwarta została południowa obwodnica Olsztyna. Trasa zaczyna się w Kudypach, a kończy w pobliżu Klebarka Małego. Łącznie ma ok. 26 km.

Powróć do archiwum